ВЕНТИЛКОНВЕКТОРИ

EDEN WIND

Центрифугални вентилоконвектори за 2 или 4 цевен систем. Носечката структура на уредот е галванизиран и изолиран метален лим, додека куќиштето (за вентилоконвекторите со маска) е од топло галванизиран пластифициран лим со заштитен пвц филм кој се отстранува по монтажата. Оваа заштита е многу важна за зачувување на производот за време на транспортот и инсталацијата. Верзиите со маски се опремени со абс решетки со можност за усмерување и странични вратнички за пристап до вградениот термостат и/или вентили. На барање достапна е многу богата дополнителна опрема која може да ги задоволи сите инсталатерски потреби: дополнителни или модофицирани топлиноизменувачи со различни капацитети и загуби, регулациони, баланс и други вентили, жалузини за свеж воздух, пленуми со различни димензии за всис и потис.

• 12 големини
• 9 верзии за инсталирање
• Капацитет на ладење: 0,67 ÷ 11,01 kW
• Капацитет на греење(50°): 0,85 ÷ 14,14 kW
• Капацитет на греење(70°): 1,45 ÷ 23,75 kW
• Проток на воздух: 136 ÷ 2.003 m3/h

 

Подни и тавански фенкоjлери со кабинети RHOSS  YARDY EV2

YARDY EV3 gruppo.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 1.1÷8.3 kW
Капацитет на греење: 1.5÷11.7 kW

  • Одлична изведба
  • Лесна инсталација
  • Нискозвучна изведба
  • Вентилатор со 6 брзини
  • Поставени додатоци и контроли