logo-rhoss

Каналски фенкојлери

YARDY-DUCT 2

YARDY_DUCT_Gruppo.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 2.0÷5.8 kW
Капацитет на греење: 2.4÷7.2 kW

 • Нова големина со 4 реда изменувачи
 • 6 брзинска каналска верзија
 • Вертикална и хоризонтална инсталација
 • Далечински управувач

Каналски фенкојлери за вградена хоризонтална или вертикална инсталација

Карактеристики:

 • Топлински изменувач: со леви / десни приклучоци кои можат да се променат и на лице место
 • 6 брзински центрифугален вентилатор поврзан на терминална табла
 • Структура на кабинет: оплата од галванизиран челичен лим со обновлив филтер, и кондензациона кадичка со истекување по природен пат.

Верзии

СXP (CUP) – вградена единица за хоризонтална или вертикална инсталација (со долен потис и горен отис)

 

Додатоци

 • Дополнителен изменувач за греење на вода
 • Електричен грејач
 • Вентил и брава
 • Двокрак вентил ON/OFF за 2 и 4 цевен систем
 • Трокрак вентил ON/OFF за 2 и 4 цевен систем
 • Помошна кондензациона када
 • Моторизиран амортизер
 • Рамка со филтер која може да се извлече во секој правец
 • Прави приклучоци за воздух
 • Приклучоци за воздух под 90°
 • Адаптер приклучоци за поврзување
 • Доводна решетка со филтер
 • Излезна решетка
 • Антивибрациски врски за поврзување со потисно отисен канал
 • Адаптер со кружни приклучоци за поврзување со потисно/отисен канал

Контрола

За ѕидна инсталација

➔ Панел со брзина и  прекинувач за летен/зински режим.
➔ Панел со собен термостат, прекинувач за летен/зински режим, прекинувач за брзина, и електричен грејач. ➔ Термостат за минимална температура
➔ Електронски панел  со автоматски прекинувач за летен/зимски режим за двоцевен систем.
➔ Електронски панел  со автоматски прекинувач за летен/зимски режим и автоматски регулатор на брзина за двоцевен систем со електричен грејач или четвороцевен систем.
➔ Интерфејс табла за контрола до 4 фенкојлерски уреди
➔ Електронски панел со екран и RS485 сериски интерфејс, полувграден во ѕид

iDRHOSS Controls

➔ Ѕиден ресивер со далечински управувач.
➔ Електричен панел за монтажа на ѕид.
➔ Вграден електричен панел.

За машинска инсталација
➔❖Master/slave електронска табла.
➔❖Температурна сонда.
➔❖Модул за менаџмент на вентили за исклучување/исклучување ON/OFF и електричен грејач.
➔ RS485 интерфејс за сериска комуникација со други уреди (proprietary protocol; Modbus RTU protocol).
➔ RS485/USB сериски конвертер.
➔Сериски интерфејс (CAN-bus – Controller Area Network) за системот iDRHOSS.
➔ KGTW-BAC- Gateway RS485/BACnet (max 64 фенкојлери).
➔ KGW-LON – Gateway RS485/FTT10-LonWorks (max 64 фенкојлер).

Сертификат

Надворешен линк

Фенкојлери Fan Coils

50 години RHOSS Rhoss 50th years