logo-rhoss

Касетни фенкојлери DIVA

DIVA_ricevitore.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 2.0÷11.0 kW
Капацитет на греење: 2.6÷14 kW

 

 • Обновена палета на производи со капацитет на ладење до 11kW
 • Двоцевна и цетвороцевна инсталација или двоцевна со електричен грејач
 • ABS или метална оплата
 • Трокрак вентил за вклучување/исклучување ON/OFF и контролери на табла

Касетни фенкојлери

Карактеристики:

 • Фенкојлери: касетни фенкојлери за инсталација на таван, со воздушен потис/отис дирекно во собата
 • Разменувач: со ребрест калем
 • Центрифугален вентилатор
 • Мотор со 6 брзини од кои 3 се поврзани во терминална табла
 • Структура: самостоечка оплата во обоен поцинкуван лим комплет со дополнителна кондензациона када и пумпа за кревање на кондензацијата. (Максимум притисок 650mm).
 • PLP обвивка за прилагодување на таван (додаток): од ABS полимер (RAL 9003) со ламели кои рачно се подесуваат, решетка и филтер

Изведба

Вид систем

 • 2Т – Касета со двоцевен систем
 • RE – Касета со двоцевен систем со дополнителен електричен грејач

Додатоци

 • PLP – обвивка за прилагодување на таван: од ABS (RAL 9003)
 • PLM – метална обвивка за таван (RAL 9003) прицврстување на таван, само за модели 60х60cm
 • Трокрак вентил ON/OFF за двоцевен систем
 • Примарна монтажа за воздушен канал
 • Завртка за проток на воздух на оддалеченост од уредот
 • Еднонасочен примарен воздушен кит
 • Комплет за вградување (само 2Т)
 • Трокрак вентил за вклучување/исклучување ON/OFF и вентил за регулација

Контрола

За ѕидна инсталација

 • KTTZ –Кориснички терминал со екран опремен со сонда за собна температура за централно регулирање.
 • KTTUZ – Кориснички терминал со екран опремен со сонда за собна температура и влажност на воздухот за централно регулирање
 • КТСV2– електронски панел со копче за автоматски летен/зимски режим и автоматска регулација на брзината за двоцевен систем со електричен грејач за локално управување
 • КSO – воздушна сонда со далечинско управување

За машинска инсталација

 • CMS – Master/slave електронска табла
 • MVR – контролен модул за ON/OFF вентили и електричен грејач
 • KRS485 – RS485 сериски интерфејс

Сертификат

Надворешен линк

Фенкојлери Fan Coils

50 години RHOSS Rhoss 50th years