logo-rhoss

Фенкојлери
YARDY EV2

 

YARDY EV3 gruppo.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 1.1÷8.3 kW
Капацитет на греење: 1.5÷11.7 kW

 • Одлична изведба
 • Лесна инсталација
 • Нискозвучна изведба
 • Вентилатор со 6 брзини
 • Поставени додатоци и контроли

Подни и тавански фенкоjлери со кабинети

Карактеристики:

 • Топлински изменувач: со ребрест калем со леви / десни приклучоци кои можат да се променат и на лице место
 • Центрифугален вентилатор со 6 брзини од кои 3 се поврзани со терминална табла
 • Структура: панелна оплата во обоен поцинкуван лим комплет со обновлив филтер и кондензациона када со природна дренажа. Решетки кои се подесуваат од ABS полимер.

Верзии

 • IVP – вградлива вертикална единица опремена со долен потис и горен отис за ѕидна инсталација
 • IVF – вградлива вертикална единица опремена со долен потис и преден отис за ѕидна инсталација
 • IXP (IOP’) – Хоризонтална/вертикална единица опремена со долен потис и горен отис на воздух за спуштен плафон или вградени

Додатоци

 • Електричен грејач
 • Вентил за прилагодување
 • Трокрак вентил ON/OFF за двоцевен систем
 • Помошна кондензациона када
 • Рачен регулатор
 • Моторен регулатор
 • Прави приклучоци за воздух.
 • Приклучоци за воздух под 90°
 • Адаптер приклучоци за поврзување
 • Телескопски приклучоци

Контрола

За ѕидна инсталација

 • KTTZ – Кориснички терминал со екран опремен со сонда за собна температура за централно управување.
 • KTTUZ – Кориснички терминал со екран опремен со сонда за собна температура и влажност на воздухот за централно управување
 • КТМ – Термостат за минимална температура (за инсталација на машина со КТСV2 панел)
 • КТСV2 електронски панел со автоматско копче за летен/зимски режим и автоматска регулација на брзината со електричен грејач за локално управување.

За машинска инсталација (MVP и MVT верзии)

 • КТМ- Термостат за минимална температура (за инсталација на машина заедно со KBTCV2 панел)
 • КBTCV2 – Електронски панел со автоматско копче за летен/зимски режим и автоматска регулација на брзината за двоцевен систем со електричен грејач за локално управување.

За машинска инсталација

 • CMS – Master/slave електронска табла
 • MVR – контролен модул за ON/OFF вентили и електричен грејач
 • KRS485 – RS485 сериски интерфејс

Сертификат

Надворешен линк

Фенкојлери Fan Coils

50 години RHOSS Rhoss 50th years