Котли на дрвена сечка и пелет EcoChip 150kW и 300kW

THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

pellet_sjecka

Топловодниот котел EcoChip 150 и 300 е предвиден за ложење на дрвена сечка и дрвен пелет. Овие горива спаѓаат во обновливи извори на енергија и нивното користење овозможува огромни заштеди.

Системот на работа му овозможува на корисникот комфор при употреба, како и минимални обврски околу одржувањето. Котлите се опремени со автоматски полжав за внес на горивото, автоматска потпала и повеќе нивоа на термичка заштита.

Технологијата на изработка на котелот со најсовремени компоненти го прават сигурен во работата и лесен за управување. Благодарение на модуларната конструкција, поставувањето и приклучувањето на котелот е многу едноставно.

Котлите од серијата EcoChip испуштаат најмалку штетни емисии и овозможуваат максимално искористување без оглед на степенот на работа, што се должи на најсовремената контролна регулација со вградена ламбда сонда, при што согорувањето во секој момент е прилагодено на јачината на греење.

ПРЕДНОСТИ:

–  ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО КОТЕЛОТ

– ЗАФАЌААТ МАЛ ПРОСТОР И БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛАРНАТА ИЗВЕДБА ОВОЗМОЖУВААТ ЛЕСЕН ПРИСТАП

– НИСКА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

– МАКСИМАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ БЕЗ ОГЛЕД НА СТЕПЕНОТ НА РАБОТА

– ИЗРАБОТЕН ОД ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ

– НИСКА ЕМИСИЈА НА ШТЕТНИ ГАСОВИ

 

Дополнителни информации

Предности кои го истакнуваат EcoChip котелот во нашиот регион:

– Наменет е за согорување на дрвена сечка и пелети

– Автоматска регулација опремана со ламбда сонда

– Ниска цена на енергенсот

– Автоматско чистење на ложиштето  и изменувачите

– Голема автономија во работата

– Едноставно одржување

– Голема заштеда со минимален напор (човечкиот фактор е сведен на минимум)

20-webpresjek-1458640181  20-ecochip150-2-1456239422

Намена – Котелот е наменет за индустриски кои имаат голема потреба од енергија.  Греењето на сечка е долгорочна и најисплатлива инвестиција. Најголема предност на овој котел е тоа што може да согорува сечка со висок степен на влажност. Поточно околу 3m3 сува сечка заменува 1t пелети. Цената на сечката е секогаш ниска затоа што за нејзината припрема не се потребни хали и комплекси. Загревањето на објект со сечка е неспоредливо поефтино во споредба со загревањето на пелети.

Регулација – Регулацијата со екранот на допир во боја е многу едноставна. Комората за согорување е направена од специјален високо-температурен шамот што овозможува целосно искористување на сите енергенси кои се користат.

– Согорувањето е управувано од ламбда сонда. Ламбда сондата постојано ги контролира димните гасови и управува со доводот на примарниот и секундарниот воздух, така секогаш има совршени вредности на согорување и се постигнуваат најниски вредности на емисии без разлика на степенот на работа на котелот и горивото кое го користи. Резултатот е мала потрошувачка на горивото и ниски емисии на штети гасови.

– Системот на автоматско чистење на ложиштето ни овозможува сигурна потпала и довод на воздух за согорување.

– Вградениот механизам за чистење на цевните изменувачи со тубулаторите се активира во текот на работата со што постојано обезбедува чиста површина без потреба на работна рака на корисникот.

– Исфрлање на пепелот од ложиштето е во подвижна кутија

– Котелот е опремен со повеќе нивоа на термичка заштита

dobavljac_thumb dozator_thumb eco_logic_sa_ciscenjem_izmjenjiv

Технички податоци

Општи податоци  E.M  EcoChip 150   EcoChip 300
1 Максимална јачина kW 150 300
2 Минимилна јачина kW 50 100
3 Електроприклучок (Јачина / Фрекфенција) V,Hz 400 / 50400/50
4 Температура на димни гасови °C <160 <160
5 Максимален дозволен работен притисок bar 33
6 Максимална дозволена работна температура на котелот °C 85 85
7 Минимална дозволена работна температура на котелот °C 60 60
8 Гориво Дрвена сечка / пелет Дрвена сечка / пелет
Технички податоци на котелот и приклучоци
1 Ширина  mm 2300 3700
2 Висина / со bypass mm 2000 / 2430 2500
3 Длабочина mm 1250 1600
4 Содржина на вода во котелот l 420 770
5 Ширина  (вентилатор-котел-дозатор) mm 3700 4610
6 Težina kotla kg 1800 4350
7 Visina odvoda/ povrat mm 1900/160 2080/615
8 Минимален  подпритисок на оџак Pa / mbar 20-30 / 0,2 – 0,3 20-30 / 0,2 – 0,3
9 Висина на излез на оџакот mm 2000 2170
10 Пречник на оџак Ø 250 300

Сертификат ISO 9001 THERMOFLUX

Надворешен линк

 

 

EcoLogic автоматски котел на пелет

THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

EcoLogic автоматски котел на пелет

  • Специјално ложиште со температурно отпорен шамот
  • Автоматско чистење на цевните изменувачи и ложишето
  • Потполно искористување на енергенсот со минимална емисија на гасови
  • LCD екран во боја, чувствителен на допир
  • Поврзување со интернет и целосна контрола на котелот

Чистење на котелот по 1000 kg потрошени пелети.

Чистење на котелот еднаш годишно.

Котелот EcoLogic е котел од највисока класа во рангот на најсовремените и најмодерни котли на Европскиот пазар. Создаден е како резултат на соработката меѓу нашите професионалци со реномирани институти во Германија и Австрија.

Котелот е опремен со еден од најсовремените регулатори со TFT екран во боја чувствителен на допир. Управувањето и контролата на самиот котел е многу едноставна.

Регулаторот поддржува спојување со 3 циркулациони пумпи, мотор за мешачкиот вентил и акумулационен резервоар за топла вода. Прилагодлив на 10 различни начини на спојување на инсталации на централно греење.

Зошто е најдобар?

Ложиштето на котелот е обложено со специјален шамот кој овозможува висока температура на согорување а со самото тоа и висок степен на искористување на енергенсот. Котелот има систем за автоматско чистење на решетката во ложиштето и цевните изменувачи што овозможува потпала и беспрекорна работа на котелот. Чистење на кутијата за пепел е потребно по потрошени 1000kg пелети. Комплетно чистење на котелот е потребно да се изврши еднаш годишно.

Можноста за поврзување со интернет како и управувањето на работата на котелот со помош на надворешен термостат му овозможуваат на корисникот висок комфор со минимална цена за греење.

Дополнителна опрема:

  • Како дополнителна опрема може да се нарача модул за спојување преку интернет кој е компатибилен со сите Android, IOS и Windows уреди. Корисникот може преку апликации да има потполна контрола над котелот (уклучување/исклучување, промена на јачина, температура и програма)
  • Исто така модулот може да се поврзе со надворешен термостат, со чија помош регулаторот ја контролира работата на котелот и температурата на водата врз основа на надворешната температура.

97-ecologic-lijevomali-1-1456239333
97-webelset-1458644009

97-webecologicpresjek-1458643670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технички карактеристики

Општи податоци  EcoLogic 35
1 Максимална јачина kW 35
2 Минимална јачина kW 11
3 Приклучок на ел. енергија (Напон / Фреквенција) V,Hz 220 V, 50 Hz
4 Приклучок на ел. енергија (Струја) A 10
5 Класа на котел 5
6 Максимален дозволен работен притисок bar 3
7 Максимална дозволена температура на излез °C 80
8 Минимална дозволена температура на поврат °C 60
9 Гориво Пелет C1 по EN 303-5:2012 табела 7;
Содржина на влажност понизок од 12%
10 Потрошувачка на пелети min / max kg 2,35 / 7,5
11 Количина на пелети во резервоарот kg 280
12 Минимална димензија на отворот за довот на свеж воздух cm 30 x 10
Технички податоци на котелот и приклучоци
1 Ширина mm 1561
2 Висина mm 1535
3 Длабочина mm 758
4 Содржина на вода во котелот l 80
5 Тежина kg 420
6 Висина на одвод / довод mm 685 / 1407
7 Минимален подпритисок на оџакот Pa / mbar 5 / 0,05
8 Висина на оџакот mm 1566
9 Дијаметар на оџак Ø 130

Сертификат

Надворешен линк 

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ THERMOFLUX INTERIO

THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

  • ПРОВЕРЕТЕ ЗОШТО СМЕ БРОЈ 1 НА ПАЗАРОТ ЗА ПЕЛЕТИ И КОТЛИ И ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ! 

Греењето на пелети во моментов е апсолутен хит бидејќи е два пати поевтино од греењето на нафта и струја, а дури и до три пати поевтино од греењето на индустриска струја. Со нашите котли и печки на пелети заштедувате, а сте потполно стоплени во секое време. Користењето и одржувањето на котлите и печките THERMOFLUX PELLING И INTERIO е многу едноставно како поради нивната конструкција така и поради самите физички карактеристики на пелетите (калориската моќност)

Theroflux Interio 22kW THERMOFLUX INTERIO 22KW ThermoFLUX Interio 22

ЕКОЛОШКИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ

Interio 22 kW

Котелот Interio 22kW е котел со модерен дизајн наменет за корисници кои немаат доволно простор за поставување котел. Котелот е компактен и доволно му е само 1m2 за поставување, така да може да се смести и во најмалата просторија. Резервоарот за пелети кој собира 50kg, дигиталната регулација со програма за седум дена, гусеното ложиште, циркулационата пумпа, експанзиониот сад и сигурносниот вентил кои се вградени во котелот го прават поедноставен за вградување и употреба.

Котелот Interio 22kW претставува идеално решение за загревање на простотот, за сите оние кои имаат проблем со сместувањето на котелот. Котелот има вертикални цевни топлински изменувачи и се наменети за приклучување на систем за централно греење. Котлите се топлотно изолирани така што немаат загуба на топлина во просторот.

Контролниот панел овозможува едноставно регулирање на топлината, промена на опции и прилагодување кон индивидуалните потреби на корисникот. Можноста за програмирање на палењето и гасењето (4 пати дневно палење и 4 пати дневно гасење) како и можноста за приклучување на собен термостат овозможуваат удобност и потполно автоматска работа на котелот.

Дополнителна опрема

GSM модем

Собен термостат

Котелот INTERIO 22 kW е од најновата генерација на котли на пелети од THERMOFLUX, со модерен, елегантен дизајн и максимална изолација, такашто воопшто нема загуба на топлина во околината каде што е сместен, и целата енергија, топлина која ја создава ја предава на радијаторите.

Котелот е изработен од сертифициран челик со дебелина од 5mm. Оплатата на Котелот 22kW е изработена од софистициран материјал, со елегантни, заоблени линии, што допринесува за високата естетика на котелот, а воедно ја подобрува неговата изолација, ефикасност и практичност. Како би немало ни најмала загуба на енергијата во просторот котелот има дупла врата. Едната врата е онаа која го затвара ложиштето, а другата е изолирана од оплатата на котелот. На вратата (првата) на страната која е спрема ложиштето е додадена плоча од вермикулит, специјален изолирачки материјал кој не дозволува загуба на топлината, туку нејзина дополнителна задршка, со што допринесува за уште поголема ефикасност на котелот, а воедно прави и дополнително абсорбирање на CO2 честичките со што ја зголемува еколошката ефикасност на котелот.

Котелот INTERIO 22kW е наманет за сместување во котлара, ходник, под скали, во подрум, помошна просторија или можеби гаража (лесно се сместува заради неговата компактност и практичните димензии). Резервоарот за пелети кој е внатре во самиот котел е со капацитет од 50kg.

Котелот е потполно автоматски, поседува вградена комплетна софистицирана италијанска автоматика, што го прави ракувањето со него потполно автоматско, според параметрите кои ќе ги зададе корисникот автоматски палат и гасат. Автоматиката на котелот дозволува поврзување и со собен термостат, за поедноставна и пофина регулација. Автоматиката е со високи перформанси и дава можности за многу прецизно и детално регулирање на палењето и гасењето на котелот со дневен и неделен временски термостат (дури и до 4 пати дневно палење и 4 пати дневно гасење). Откако котелот ќе ја постигне саканата температура, онаа која сте ја задале, ја загаснува односно сведува на минимум својата работа (го намалува пламенот) се до следниот регистриран пад на температурата кога повторно се појачува и тоа само онолку колку што е потребно за повторно да ја постигне зададената температура. Со оваа прецизност на автоматиката котелот прави огромна заштеда на енергенсот (пелетите).

Друга предност на котелот е термостатската сонда додадена на оџакот (која е поврзана со автоматиката), а која спречува загуба на топлина преку издувните гасови односно низ оџакот, со што се зголемува ефикасноста на самиот котел.

Котелот INTERIO 22kW е компактен и комплетно опремен со софистицирана автоматика, бренер (потпалувач) со керамички грејач, внатрешно вграден резервоар за пелети од 50kg, ложиште со гусана чашка во која горат пелетите, цевни изменувачи, естетска оплата, експанзионен сад, циркулациона пумпа GRUNDFOS, сигурносен вентил, термостатски сонди вклучително и сонда на оџакот, пепелник, се ова е вклучено во цената + транспорт на котелот (и целокупната опрема) до Вашиот објект, како и пуштањето во работа и Ваша обука за користење на истата и работата на автоматиката е гратис од наша страна. Ние сме сервис и гаранција за котлите и имаме 24 часовна поддршка за корисниците, а секогаш во секое време ги имаме на лагер сите резервни делови за производите.

Околу потрошувачката на пелети

Поради високата прецизност и суфистицираност на автоматиката, котлите можат да работат од 30-100% од својот капацитет и се разбира ќе потрошат онолку колку што ќе дадат моќност на радијторите за загревање на просториите, така што ако котелот загрева помалку радијатори или помала квадратура од предвиденото, како и објектот е со добра изолација тоа автоматиката веднаш го регистрира и се разбира потрошувачката на котелот би била помала.

Овие карактеристики во однос на потрошувачката се карактеристични само за THERMOFLUX котлите и печките , кои се единствени на пазарот со својата огромна ефикасност и практичност. Ефикасноста изнесува високи 92 – 94%.

Технички карактеристики

                   Interio 22
1 Тежина kg. 240
2 Јачина kW 7-22
3 Содржина на вода L 40
4 Потребен оџак mbar 0,05/0,1
5 Доводен / повратен vod inch 1”
6 Температура на издувни гасови oC cca 160
7 Работна температура oC 50-80
8 Максимален работен притисок Bar 2,5
9 Длабочина mm 710
10 Ширина mm 675
11 Висина mm 1305
12 Дијаметар на оџак mm 80
13 Висина на одвод / довод mm 960 / 151
14 Количина на пелети во резервоарот kg 50
15 Потрошувачка на ел. енергија номинално/максимално W 90 / 410
16 Min/max потрошувачка на пелети kg/h 1,3-4,8
17 Гориво Пелети
18 Извод на оџак ( горе/назад ) назад