EcoChip  150kW dhe 300kWTHERMOFLUX Logo Vektorsko 3

pellet_sjecka

Kaldaja Ecochip është e kushtuar për të djegur copëza druri dhe pelet. Këto lënda djegëse janë rinovuese dhe përdorimi i tyre siguron kursime të mëdha.

PËRPARIME:

-PËRPARIM I THJESHTË

-ZËNË HAPËSIRË TË VOGËL DHE MUNDËSOJNË QASJE E LEHTË

-KONSUMIM I ULËT TË ENERGJENSIN

-PËRDORIM MAKSIMAL PAVARËSISHT NGA SHKALLA E PUNËS

-TË PËRPUNUARA NGA MATERIALE ME CILËSI TË LARTË

-EMISIONE TË ULËTA

Përparime të tjera:

  • E kushtuar për të djegur copëza druri dhe pelet
  • Rregullim automatic
  • Çmim i ulët të energjensit
  • Pastrim automatik
  • Përdorim i thjeshtë
  • Kursim i madh me përpjekje minimale

20-webpresjek-1458640181  20-ecochip150-2-1456239422

Çertifikatë

Link