THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

Severina zashtitno lice na THERMOFLUX

Kamin me pellet

  • Kamin automatik për ngrohje qëndrore
  • E prodhuar prej çelikut me cilësi të lartë
  • E stolisur me keramikë italiane e përpunuar me dorë, dhe qelq qeramik
  • 94% efikasitet
  • Kaminat janë kompakt me: pompë qarkullues, rezervuar zgjërimi dhe valvul sigurimi
  • Rezervuar peletash e ndërtuar me kapacitet për 30kg

Kaminat me këmbyesit ujor të nxehtësisë për lidhje me sistemin e ngrohjes qendrore, pjesën më të madhe të nxehtësisë e përcjellin në ujin për ngrohjen e radiatorëve, ndërsa pjesën tjetër e rrezatojnë përmes xhamit. Kaminat janë kompakte me pompë qarkulluese të instaluar. Janë me dizajn të bukur, dhe shumë mirë përshtaten në çdo ambient. Flaka që shihet përmes xhamit krijon atmosferë të këndshme në shtëpinë Tuaj.

Kaminat INTERIO janë përpunuar në mënyrë elegant dhe funkcional. Janë shumë modern dhe ekonomik, kurse admirojnë me cilësinë e tyre, si dhe me shpejtësia e ngrohjes së hapësirës, dhe kënaqësia që krijojnë. Shkallën e shfrytëzimit të tyre është 94%.

Janë përpunuar prej çelikut të çertifikuar me cilësi të lartë, dhe janë stolisur me keramiku italian e përpunuar me dorë, që gjendet në pjesën e sipërmë dhe anësor. Keramika mund të jetë me ngjyrë: e kuqe, e bezhë dhe e bardhë. Në anën e përparme ka qelq keramik që është rezistent në temperaturë mbi 750°. Flaka që shihet nëpër qelqit krijon atmosferë të këndshëm dhe të ngrohtë.

Kaminat janë kompaktë, me enë ekspanzioni, pompë qarkullues, valvul sigurimi, dhe rezervuar për peleta me kapacitet prej 30kg.

Automatika e kaminit siguron ngrojhe automatike me mundësi për programimin me timer ditor dhe javor deri më 4 herë në ditë. Lidhet me termostati i dhomës dhe pasi arritet temperatura, kamini mbaron me punë me çfarë e kursen energjensi dhe energjia elektrike.

Kaminat janë me cilësi të shkallës së parë, janë çertifikuar me çertifikatin për cilësi TÜV THÜRINGEN, të Universitetit Teknik të Vjenës, Austri, çertifikata ISO 9001:2008 dhe çertifikata  CE.


J.M INTERIO 14 INTERIO 20
1 Pesha e kaminit kg. 204 214
2 Ngrohje kW 4.6  14,1 6 – 18
3 Rrezatimi I ngrohjes në hapësirës kW 2 2,2
4 Sasia e ujit në kaldajë L 33 25
5 Presion I oxhakut mbar 0,05 / 0,1 0,05 / 0,1
7 Gypat inch 1” 1”
8 Temperatura e gazrave dalëse oC cca160 cca160
9 Temperatura maksimale oC 80 80
10 Presioni maksimal Bar 2,5 2,5
11 Lartësia deri në mes të oxhakut mm 315 315
12 Thellësia  mm 657 657
13 Gjërësia  mm 634 634
14 Lartësia  mm 1089 1089
15 Ngjyra e keramikës E kuze/ e bezhë/e bardhë E kuze/ e bezhë/e bardhë
16 Diametër I oxhakut mm 80 80
17 Lartësia e hyrjes/kthimit mm 925.5 / 142.5 925.5 / 142.5
18 Sasia e peletave në rezervuar kg 30 30
19 Konsumim I energjisë elektrike nominal/maksimal W 90 / 340 100 / 350
20 Temperatura Min/maks I ujës oC 55 / 80 55 / 80
21 Dimenzione të qelqit mm 318x236x4 318x236x4
22 Harxhimi I peletit min/maks kg/h 1-3,1 1.35-4,61
23 Lëndë djegëse Pelet Pelet
24 Dalja e oxhakut (poshtë, prapë) mbrapa mbrapa

Katalog kamina dhe kaldaja me pelet Thermoflux-alb

Certificate ISO 9001 THERMOFLUX

Certificate Interio+14

Certificate Interio+20

Link