THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

Kaldaja TK me lëndë djegëse të ngurtë 20kW, 28kW, 35kW, 45kW

E KUSHTUAR PËR NGROHJE ME DRU, QYMYR DHE BRIKETA

E NDËRTUAR ME NDRYSHUES

SHFRYTËZIM I MADHË TË ENERGJENSIN

GRILË GIZË NË VENDIN E NDEZJES

PËRDORIM DHE PASTRIM I THJESHTË

Në përputhje me kërkimet e tregut dhe përvojën, ThermoFLUX ka krijuar kaldajë me karburant i ngurtë (dru, qymyr, briket). Kaldaja është e kushtuar për të ngrohur hapësira afariste dhe banesore. Është e përpunuar prej çelikut me trashësi nga 5mm në ventin e ndezjes dhe prodhohet me fuqi nga 20kW, 28kW, 35kW dhe 45kW.

Ka dizajn të veçant me këmbyesit gypor, gjë që siguron shfrytëzim shumë më të madh në krahasim me kaldajat klasike me dru. Këmbyesi gypor rritë sipërfaqen nëpër së cilës nxehtësia transmetohet në ujën, e ulëson temperatura e gazrat dalëse dhe kështu e ulëson konsumimi i energjensin.

Baza e vendi i ndezjes e përbën grilë masiv e derdhur e cila  edhe me temperatura më të larta mbetet e padeformuar dhe e mban temperaturën për një kohë të gjatë.

Dera për ndezje dhe pastrim është e përpunuar në gjërësia e njejtë si kaldajën që e bën kaldajën më e thjeshtë për mirëmbajtje. Kaldaja ka hapje për të lidhur me valvula termike dhe enë ekspanzioni.

E pajisur me termostat i ujit dhe pajisje për pastrim.

16-16-drvo41-1443546734-1443732085

Kaldaja TK është me dizajn i vetëm për shkak të ndryshues nxehtësie. Ndryshuesit horizontal e rriten shfrytëzimin e energjensin dhe e ulën humbjen e nxehtësisë.
Grila që e përbën vendi i ndezjes mbetet e padeformuar edhe me temperatura më të larta dhe e mban temperaturën për një kohë të gjatë.
Dera e madhe mundëson përdorim dhe pastrim i thjeshtë të kaldajës.
Ndërtimi i kaldajës siguron shfrytëzim i lartë të energjensin.

TKFRONT TK2 TK1 tkvatra

Karakteristika teknike

fuqia ТК 20 ТК 28 ТК35 ТК 45
1 Ngrohje kW 15-22 23-30 33-40 40-50
2 Sasia e ujit në kaldajë l 55 65 85 95
3 Pesha e kaldajës kg 251 283 323 363
4 Gypat 5/4’ 5/4’ 5/4’ 5/4’
5 Temperatura maksimale C 85 85 85 85
6 Presion maksimal i punës bar 3 3 3 3
7 Lartësia e oxhakut. mm 1000 1000 1000 1000
8 Thellësia e kaldajës mm 795 795 940 1070
9 Gjërësia e kaljadës mm 415 515 515 515
10 Lartësia e kaldajës mm 1255 1255 1255 1255
11 Diametër I oxhakut mm 160 160 160 160
12 Lartësia e përçuesit mm 1285/405 1285/405 1285/405 1285/405
13 Temperatura Min/maks I ujës °С 55/85 55/85 55/85 55/85
14 Hapje e derën mm 250×240 250×340 250×340 250×340
15 Gjatësia maksimale e trungut mm 410 410 550 680
16 Lëndë djegëse dru, qymyr dru, qymyr dru, qymyr dru, qymyr
17 Dalja e oxhakut (lart, mbrapa) mbrapa mbrapa mbrapa mbrapa

Link

Çertificatë