Certop_9001-COeng

TEHNO AUTO ISO 9001:2008

Në  06.10.2016 TEHNO AUTO  e ka zbatuar sistemin e Menaxhimi i cilësisë në përputhje me standardin ndërkombëtar ISO 9001:2008 në fushën e “Shitje e pajisjes së ngrohjes, ftohjes, klimatizimit dhe ventilimit.

TEHNO AUTO ISO 9001:2008