image

Горилници на гас Ecoflam BLU

· Алуминиумско куќиште до Blu 2000.1 и челично куќиште од Blu 3000.1 со интегриран електричен панел на горилникот (IP40). Верзија со засебна електрична кутија за командување (IP54).
· Нов високо ефикасен вентилатор дизајниран да дава стабилен пламен и лесно приспособување.
· Флексибилна глава за согорување со фина регулација која се приспособува да одговара на различни облици на комори за согорување.
· Лесен пристап за одржување на главата на горилникот преку капакот на горилникот. · Low NOx верзија достапна во класа 3<80mg/kWh и во класа 2<120mg/kWh според нормата EN676.
· Двостепена верзија лесен и брз пеперуткаст систем достапен од Blu 500.1 до Blu 2000.1.
· Прогресивна верзија со механички подвижна глава со опаѓање 1:5 (стандардно опаѓање 1:3)
· Модуларна верзија со PID систем контролер со дигитален дисплеј и отчитување на параметри во реално време (PID RWF40 или LMV51/52)
· Глава за согорување со флексибилен систем за промена на примарен воздух според барањата за капацитет
· Специјално дизајнирани решенија на барање
· Duoblock range 180 – 25000 kW.
· Верзии со континуиран вентилација на барање.
· Верзии за LPG, BIOGAS и земјен гас на барање.
· Специјални верзии за сите типови на апликации и карактеристики на гориво на барање.

 

Каталог BLU

Сертификат

Надворешен линк