image

Топловодни котли на нафта, гас, мазут Ecomax

Карактеристики
– многу тенка лимена оплата
– ложиште со повратен пламен
– цилиндрични димни цевки опремени со специјални турболатори
– комплет со командна табла во различни облици по желба
– одлична термичка изолација
– естетска оплата
– може да работи на течно или гасно гориво
– висока сезонска ефикасност

Каталог ECOMAX-DUOMAX-TRIMAX

Сертификат