logo-rhoss

Топлинска пумпа ELECTA THAIY 105÷116

Electa_gruppo.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 3.8÷12.6 kW
Капацитет на греење: 6.2÷15.2 kW

Опсег на работа до -20°C надворешна температура

Температура на топла вода до 60°C

COP>4.2

Контролер вграден во топлинската пумпа

 

Карактеристики:

Топлинска пумпа со воздушно ладен кондензатор со аксијални вентилатори, херметички ротациони DC инвертер компресори и R410A  ладилен флуид.

-Компресор: херметички, ротационен DC компресор, комплет со термичка заштита и активиран од инвертер.

-Експанзионен вентил: електронски

-Топлински изменувач (водна страна): Соодветно изолиран плочест, од нерѓосувачки челик.
-Топлински изменувач (воздушна страна): ребраст калем со бакарни цевки и алуминиумски ламели.

-Вентилатор: аксијален вентилатор со DC brushless мотори, опремен со внатрешна термичка заштита, заштитна решетка и електронски уред за пропорционално регулирање.

-Контрола: електронскиот микропроцесор овозможува интегрирана контрола на топлинската пумпа и системот за затоплување, според различните побарувања од употреба на енергетски извори и топлинските потрошувачи.

-RS485 интерфејс за сериска комуникација со други уреди или управување со единицата во системот на топлинската пумпа (Modbus RTU protocol).

-Сонда за мерење на надворешна температура за компензација на зададени параметри.

-Структура: изработени од галванизиран и обоен челичен лим и када за кондензат со елeктричен грејач против замрзнување.

 

Модел:THAIY: топлинска пумпа

Пумпен Кит: составен од: циркулациона пумпа, рачен вентил за воздух, сигурносен вентил и манометар.

Дополнителна опрема (се испорачува одвоено):

-Трокрак  вентил за топла вода кој се управува со регулација.

-Гумени антивибрациони ногарки.

-Филтер за вода

-Надворешна  температурна сонда со можност за далечинско контролирање

-Хронотермостат и кориснички терминал (KCTR accessory)

Сертификат
Надворешен линк

RHOSS топлински пумпи Power range

RHOSS чилери Air handling systems Next Air

50 години RHOSS Rhoss 50th years