Logo_Eden

Flow

Термоповратните единици – рекуператори се многу корисни за редукција на термички загуби кај инсталации со надворешен (свеж) воздух и исфрлување на отпаден воздух. Благодарение на вкрстеното преминување на воздухот низ топлиноизменувач, отпадниот воздух ја пренесува топлинската енергија на свежиот воздух. Ова овозможува да се надомести и до 50% од термичката енергија која во нормални услови би се изгубила заедно со отпадниот воздух. Со цел да се задоволат барањата на различен тип на инсталации како и да се овозможи лесен пристап за одржување и инспекција, сите надворешни панели се отстранливи.

· 6 големини
· 2 верзии за инсталација
· Проток на воздух 500 ÷ 3.000 m3/h

flow

Каталог FLOW

Надворешен линк