Grant_TEHNO AUTO

ЕКСКЛУЗИВНО ВО ТЕХНО АУТО! ГРАНТ СУБВЕНЦИИ (ПОВРАТ НА ИНВЕСТИЦИЈА) ОД 15% ДО 20% ЗА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ

СУБВЕНЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ!

МОЖНОСТ КОЈА НЕ СЕ ПРОПУШТА!

Програмата за Финансирање на Зелената Економија (GEFF) на Европската Банка за Обнова и Развој, обезбедува финансии за домаќинствата кои обезбедуваат енергетска ефикасност и енергетски обновливи производи и услуги за земјите во Западен Балкан меѓу кои и Македонија.

Финансирањето со GEFF се одвива преку локалните Финансиски институции, кои ја користат кредитната линија да ги финансираат заемобарателите.

Производите на ТЕХНО АУТО спаѓаат во технологиите кои ги исполнуваат стандардите за финансирање според GEFF во Македонија. Имено се работи за Котлите и печките на пелети THERMOFLUX кои се со над 94% искористеност на енергенсот како и топлинските пумпи RHOSS со COP ≥4,3.

Искористете ги поволните ЕКО кредити за унапредување на енергетската ефиксност во Вашите домаќинства.

Програмата вклучува финансирање на енергетски ефикасните производи како и трошоци за инсталацијата. Успешните проекти добиваат грант поврат на средства од 15% до 20% од инвестираната вредност!

За повеќе информации Ви стоиме на располагање на нашите контакт телефони:
моб. 071 257 086

Канцеларија: мобилен тел. 070 228 600
фиксен тел. 02 2463 333

Ви благодариме на довербата.
Со почит,
ТЕХНО АУТО – Греење и климатизација