K-FLEX logo

K-FLEX EC

Идентификација на производот и производителот.

Комерцијално име: K-FLEX EC

Физичка состојба: цевки

 

Состав: Цврст материјал на база на гума, во различни бои, нема мирис,

не се топи, не врие, не согорува, не се раствора, стабилен во воздух,

густина на полуфабрикат:45-100gr/l  (20oC)

температура на распаѓање: поголема од 200oC

 

Противпожарни к-ки: производот не согорува и е самогасив,

може да се запали при високи температури, но потоа сам се гаси и тлее.

 

Димните гасови се опасни и штетни: ДА НЕ СЕ ВДИШУВААТ !

 

 

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Опис на материјалот: Еластичен изолационен материјал од експандиран еластомер на база на гума со затворени келии.
Стандардно производство:

Цевки со должина 2m, со дебелини: 6,9,13,19,25,32,40,50,60mm,

со различни пречници до Ф114 mm

Подрачја на употреба:

Кај индивидуални или индустриски системи за греење, ладење, климатизација и вентилација,

и кај низа технолошки процеси кај кои е потребно

сигурно и трајно спречување на кондензација,

и намалување на топлинските загуби

Температурно подрачје

на употреба:

до +105oC

Коефициент на топлотнаспроводливост l [w/(mK)]

 

За +40oC  l= 0,040 [w/(mK)]

Според:

EN ISO8497 (DIN52613)

Коеф. на отпорност на дифузија на водена пареа µ > 3 000

Според:

EN 12086     (DIN52615)

Отпорност на оган Тешко запалив,самогасив, ако гори не капи, Cl. 1 (I)*, M1 (E), M1 – NF – (FR)*, BS 476 PT 7 CL 1 (UK)
Мирис: неутрален
Боја: црна
Отпорност на кислород Одлична
Отпорност на масла Одлична

отпорност на

атмосферски влијанија

Добра во внатрешни услови, при надворешна инсталација потребна е дополнителна заштита
Микробиолошка Отпорност на габични паразити Одлична
Еколошки карактеристики

Не содржи фреон во себе !

Не содржи формалдехиди и кадмиум!

 

Благодарение на перманентните истражувања и подобрувања на производите, како и строгата и континуирана контрола во текот на производството, денес K-FLEX нуди широка лепеза на производи кои ги задоволуваат и најпрефинетите барања на многубројните свои корисници ширум европа и светот.

K-Flex EC samo slika

Каталог

Сертификат

Сертификат

Надворешен линк