K-FLEX logo

K-FLEX ST

Идентификација на производот и производителот.

Комерцијално име: K-FLEX ST

Физичка состојба: цевки, плочи, ролни

Состав: Цврст материјал на база на гума, во различни бои, нема мирис,

не се топи, не врие, не согорува, не се раствора, стабилен во воздух,

густина на полуфабрикат:45-100gr/l  (20oC)

температура на распаѓање: поголема од 200oC

 

Противпожарни к-ки: производот не согорува и е самогасив,

може да се запали при високи температури, но потоа сам се гаси и тлее.

Димните гасови се опасни и штетни: ДА НЕ СЕ ВДИШУВААТ !

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Опис на материјалот: Еластичен изолационен материјал од експандиран еластомер на база на гума со затворени келии.
Стандардно производство: Во ролни обични или самолепливи со дебелини: 6,10,13,16,19,25,32,40,50,60 mm, со ширина 11,5 m.
Подрачја на употреба: Кај индивидуални или индустриски системи за греење, ладење, климатизација и вентилација,

и кај низа технолошки процеси кај кои е потребно

сигурно и трајно спречување на кондензација,

и намалување на топлинските загуби

Температурно подрачје

на употреба:

Од -200oC  до   +116oC  за рамни површини (плочи)
Коефициент на топлотнаспроводливост l [w/(mK)] За -20oC   l= 0,034 [w/(mK)]

За     0oC  l= 0,036 [w/(mK)]

За +20oC  l= 0,038 [w/(mK)]

EN 12667 (DIN 52612)
Коеф. на отпорност на дифузија на водена пареа µ > 7 000 EN 12086 (DIN 52615)
Отпорност на оган Тешко запалив,самогасив, ако гори не капи, CL. 1 (I)*Brandkennziffer 5-2 (CH)B1 DIN 4102 (D)*(ABP-P3346-1021-MPA BS)DIN4102 Teil 11 (Wand- undDechendurchführung)MI-NF (F)*PII NT 036 (SK)*B1 ÖNORM B38000 (A) BS 476Part 6 1989 CL.0 (UK)
Мирис: неутрален
Боја: црна
Отпорност на кислород Одлична
Отпорност на масла Одлична
отпорност на

атмосферски влијанија

Добра во внатрешни услови, при надворешна инсталација потребна е дополнителна заштита
Микробиолошка Отпорност на габични паразити Одлична
Еколошки карактеристики Не содржи фреон во себе !

Не содржи формалдехиди и кадмиум!

Благодарение на перманентните истражувања и подобрувања на производите, како и строгата и континуирана контрола во текот на производството, денес K-FLEX нуди широка лепеза на производи кои ги задоволуваат и најпрефинетите барања на многубројните свои корисници ширум европа и светот.

K-flexST

Каталог

Сертификат

Сертификат

Надворешен линк