ATR

Калорифери BPS Clima

ATR Aerotherms

Ладење 6.2-40.4kW

Греење 16,3-106,4kw

Проток на воздух 1.850-8.870m3/h

10 варијанти

1 Ph – 1/3 брзини

3 Ph – 1 брзина

ATR-aerotermi-aerotherms

 

 • Ексклузивен дизајн за лесно вклопување во трговски објекти
 • Достапни варијанти со 230Vac монофазен електричен мотор и 400Vac трофазен електричен мотор
 • Со една и три брзини
 • Хеликоиден (класичен) или центрифугален вентилатор
 • На водна база (само греење и греење/ладење) и електрични (230Vac и 400Vac)
 • Широка палета на модели, варијанти, додатоци и решенија
 • Додатоци кои доаѓаат веќе монтирани (монтерот не губи време за инстралација)
 • Десни или леви хидраулични спојки (на барање, без доплата)
 • Брза инсталација благодарение на различните видови држачи
 • Различни видови воздушни решетки
 • Решенија од не’рѓосувачки челик и различни изведби
 • Широк опсег на контролни табли и системи за регулирање (и електрична табла за електрични уреди)

Надворешен линк