image

Горилник на гас MaxGas

· Комплетно запечатено алуминиумско куќиште со нов модерен капак
· Новиот високо ефикасен систем за вентилација (HPV) овозможува лесна компатибилност со котли со голем пад на притисок во ложиштата.
· Компактни димензии на горилникот со ниско ниво на бука.
· Нов регулатор на воздух со прогресивна микрометриска регулација приспособлива во 3 позиции.
· Воздушен регулатор со 60 или 80мм (опција)
· Ново електрично поврзување упростено за демонтажа и лесно одржување
· Главата за согорување е лесна за склопување и адаптирање
· Една завртка го држи горилникот прицврстен за прирабницата на котелот и овозможув привреми 3 позиции на задржување на горилникот заради сервисирање.
· Лесен за инсталација со прилагодлива прирабница (опција).
· Двостепена верзија со сервомотор.
· Low NOx верзија развиена од Ecoflam.
· Одвоена гасна рампа (достапна за различни влезни притисоци) лесно се монтира на горилникот.
· Специјална верзија наменета за високи амбиентни температури за индустриска употреба (како печки, сушилници и други специјални инсталации)
· Континуирана вентилација на барање.
· Специјални верзии за BIOGAS и земјен гас на барање.Каталог MAX GAS

Сертификат

Надворешен линк