image

Комбинирани горилници Multiflam

· Алуминиумско куќиште до Multiflam 200.1 и челично куќиште од 300.1 со интегриран електричен панел.
· Флексибилна глава за согорување со фино подесување, одговара на различни облици на комори за согорување.
· Гас пилот палење од Multiflam 171.1.
· Двостепена верзија со електричен сервомотор и интегриран систем на регулација воздух/гас или мазут со две дизни достапна од Multiflam 50 to Multiflam 300.1.
· Прогресивна верзија со електричен сервомотор и двоен приспособлив механички гребен фино подесување на однос воздух/гас или мазут.
· Модуларна верзија со PID систем контролер со дигитален дисплеј и отчитување на параметри во реално време (LMV 51/52 или Etamatic како опција).
· Прогресивна и модуларна изведба со дизни со поврат на проток на гориво. Систем за исклучување на довод на гориво контролиран од електромагнетен вентил за верзии од Multiflam 700.1.
· Глава за согорување со адаптирачки примарен воздух според потребниот капацитет.
· Дигитален терморегулатор “GEFRAN” интегриран на предниот панел гарантира стабилност на температурата на горивото од Multiflam 300.1.
· Стандардна верзија со мануелно префрлување на избор на гориво, а на барање може да се добие и автоматско префрлување (според притисок на гас или според тајмер).
· Специјални верзии за сите видови апликации и карактеристики на гориво може да се разработат на барање.
· Duoblock ранг на капацитети од 180 – 25000 kW.

Сертификат

Надворешен линк