l6

 

 

ТОПЛОВОДНИ КОТЛИ НА НАФТА, ГАС, МАЗУТ RADIALAND

RADIALAND челичните котли претставуваат најмодерна технологија на котли на денешницата.
Тие се произведуваат од челик со одличен квалитет, строго според препораките на DIN 4702
Производителот гарантира висок степен на искористување на капацитетот, безбедност при работа и економичност во потрошувачката на гориво.
Котлите се целосно изолирани со стаклена волна со дебелина од 5cm, и не зафаќаат голем простор.
RADIALAND челичните котли се тропромајни. Првата и втора промаја е во ложиштето, а третата е во димните MANNESMANN цевки.

Каталог
Упатство за ракување и одржување

Сертификат RADIALAND

Надворешен линк