logo-rhoss

RHOSS – ЈА СОЗДАВА ВАШАТА УДОБНОСТ

RHOSS е компанија специјализирана за дизајн и производство на уреди и системи за климатизација. Повеќе од 40 години RHOSS гарантира квалитет, иновација и врвна услуга, што го прави совршен партнер за греење, ладење и климатизација.

Целта им е создадавање на термичка удобност во домовите, при тоа заштитувајќи ја и природата.

Постојаното инвестирање во истражување и развој, допринесува во збогатувањето на понудата спрема клиентите, прифаќајки ги најиновативните технолошки решенија. Преку развојот и интернационалната експанзија се создава стандард и препознатлива слика на брендот.

Фабриката RHOSS, својата филозофија ја базира на основниот принцип: тестирање на произведените уреди во сите услови во кои може да се користат и на тој начин гарантира:

  • Совршена работа под различни услови.
  • Ефикасност при полно или парцијално оптоварување.
  • Постојана операција особено во најкритични услови: места со сурова клима каде топлината на воздухот достигнува 50°C или се симнува под -15°C.
  • Можност за тестирање на производите од страна на крајните купувачи. RHOSS нуди производи со поголем или помал капацитет гарантирајќи дека сите компоненти функционираат совршено.

Сертификати кои ги поседуваат:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) што значи Лидерство во еколошки и енергетски дизајн, кој сам по себе гради протокол за грижа за природата. Системот се базира на целосниот процес на изградба на зградата од проектирањето до изградбата како и менаџментот и одржувањето.
  • EUROVENT certification for CHILLERS, HEAT PUMPS (CCP-HP) AND FAN-COILS (FCU) (2) (сертификат за чилери, топлински пумпи и фенкојлери)
  • EUROVENT certification for AIR HANDLING UNITS (AHU) (2) (сертификат за климакомори.

RHOSS промовира енергетски ефикасни згради. Се однесува на производи или системи создадени со технологија која овозможува намалување на енергијата потребна за системот за греење, ладење и вентилација, без намалување на удобноста на зградата во која се наоѓа. Зелените ознаки на производите на RHOSS ја означуваат почитта на RHOSS спрема природата.

Rhoss 06 Rhoss 07 Rhoss 08Rhoss 09       Rhoss 10        Rhoss 11

Производите на RHOSS се поделени во неколку подгрупи:

Применети системи: чилери, фенкојлери (вентилоконвектори) и терминални уреди за јавна, комерцијална и индустриска примена за мали и големи погони.

Топлински пумпи: топлински пумпи и решенија за греење, ладење и топла вода особено за станбени и мали деловни простори.

Климатизација: уреди за климатизација на комерцијални и индустриски простори одвлажнувачи на базени во затворени простори.

КЛИМА КОМОРИ

Основни модули: мешачка секција, секција за исфрлување и рециркулација, рекуперативна секција, секција за термички третман на воздухот, вентилаторска секција.
Жалузини: од галванизиран челик или алуминиум
Филтри: плочасти, ротациони, вреќасти, абсолутни и со активен јаглен.
Овлажувачи: со распрскувачи, пакетни парни овлажувачи, со атомизација или со компримиран воздух.
Топлиноизменувачи: ламеласти пакетни
Елиминатори на капки: полипропиленски, галванизирани, алуминиумски и од нерѓосувачки челик.
Вентилатори: нанапред и наназад закривени лопатки, plug fan. Оптимален избор на аеродинамички перформанси, ефикасност и ниво на бучава.
Рекуператори: со двојни изменувачи, плочасти, ротациони.
Структура: носечка конструкција од алуминиумски профили:
Стандардни: достапни со димензии од 40мм со можност за инсталирање на изолирани панели од 25 и 42мм, или со димензии на профили од 60мм со изолирани панели од 46 и 63мм.
Заоблени профили: Со внатрешно целосно заоблени агли за санитарна употреба.
Термички блокови: конструирани од двојни профили помеѓу нив со полиамидна плоча за елиминација на топлинопредавање.
Панели: изведени во двојна кутиесто свиткана плоча исполнет со изолирачки материјал:
– топло инјектиран полиуретан со просечна густина од 45 kg/m3;
– камена волна со просечна густина од 95 kg/m3;
– внатрешни и/или надворешни панели од материјали: галванизиран лим, пералуман, пластифициран лим, нерѓосувачки лим.
Верзии:
Стандардна: со еден вентилатор во секција со правоаголен облик
Ниска верзија: со еден вентилатор во секција со квадратен облик.
Со редуцирани димензии: со упарени вентилатори во паралелна врска. За специјализирани употреби во прехрамбена индустија, болници, фармација.
Големини: достапни се вкупно 55 големини од стандардните и коморите со редуцирани и ниски димензии.
Серијата ADV клима комори
Е во согласност со стандардите: UNI EN 292, UNI EN 294, CEI EN 60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI 10893, UNI EN ISO 3744, ISO 3864, UNI EN 1886.

CTA ADV_0864.600x415.best_fit DOUBLE WHEEL HR 4000.600x415.best_fit

Tehno Auto Official Distributor for Rhoss

Каталог

Надворешен линк

RHOSS топлински пумпи Power range

RHOSS чилери Air handling systems Next Air

50 години RHOSS Rhoss 50th years