logo-rhoss

Топлински пумпи Rhoss Compact-Y EXP SM – MD

TXAЕY 117÷133

2COMPACT_Y_EXP_RID.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 17.7÷33.8 kW

Капацитет на греење: 17.6÷39.4 kW

Производ плус T.E.R до 6,72

EXP Системи-поливалентен еколошки систем за ладење со аксијални вентилатори. Херметички Scroll компресор со R410A  ладилен флуид.

 

Карактеристики

-Компресор: херметички, ротационен скрол компресор, комплет со термичка заштита и грејач на масло

-Главен и спореден топлински изменувач: Соодветно изолиран, плочест изменувач од нерѓосувачки челик, комплет со електричен грејач против  замрзнување и диференцијален пресостат за разлика на притисок.
-Топлински изменувач (воздушна страна) бакарни цевки и алуминиумски ламели, со хидрофилен третман, комплет со заштитна решетка.

-Вентилатор: електричен аксијален вентилатор со надворешен ротор, опремен со внатрешна термичка заштита, заштитни решетки и електронски уред за регулирање.

-Контрола: Флексибилен електронски микропроцесор со Adaptive Function Plus logic функција

-Структура: изработени од галванизиран и обоен челичен лим со кондензациона када.

Модел:TXAЕY: EXP Систем

Стандардна изведба (само за модел 133)

-без хидро кит и и бафер резервоар

Изведба со хидро кит

-Хидро китот е составен од: електричен циркулаторен кит, експанзионен сад, рачен воздушен вентил, сигурносен вентил и манометар.

Изведба со резервоар и хидро кит (само за модел 133)

-Пумпа составена од: инертен бафер резервоар, циркулатор, експанзионен сад, рачен вентил за воздух, автоматски вентил за воздух, сигурносен вентил и манометар.

Фабрички вградена дополнителна опрема (на барање)

-Нискозвучна изведба

-Грејач на масло

-Грејач против замрзнување при ниски надворешни температури (мод.117-130)

-Единечна електрична пумпа со зголемен притисок (мод.133)

-Единечна електрична пумпа со зголемен притисок + бафер резервоар (мод.133)

-Дигитален влез за двојно сетирање

-4-20 mAаналоген влез за променливо сетирање

Дополнителна опрема која се испорачува одвоено:

-Гумени антивибрациони ногарки

-Филтер за вода

– Тастатура со екран за далечинско управување

-Часовник

-Интерфејс за постојана комуникација со останати уреди или за управување на единицата со Rhoss системот на топлинската пумпа

– RS485/USB сериски конвертор

-Rhossсупервизија и подршка

Сертификат

RHOSS топлински пумпи Power range

RHOSS чилери Air handling systems Next Air

50 години RHOSS Rhoss 50th years