logo-rhoss

Ниска потрошувачка Y-Flow

THHEY 115÷240

TCHEY-THHEY_115_240.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 15.5÷41.7 kW
Капацитет на греење: 17.4÷45.1 kW

Тивок, Plug&Play уред за внатрешна употреба

А класа

Хидраулични приклучоци од горе

Се применува на бунарски води, водоводна мрежа и геотермални сонди.

Само адаптирачка логика со варијација на зададени параметри врз основа на промена на оптоварувањето

Пакетна топлинска пумпа со водено ладен кондензатор . Херметички скрол компресори и R410A  ладилен флуид.

Карактеристики

-Компресор: херметички, ротационен скрол компресор, комплет со термичка заштита и грејач на масло

-Примарен топлински изменувач: Соодветно изолиран, плочест изменувач од нерѓосувачки челик, комплет со електричен грејач  против  замрзнување и диференцијален пресостат за разлика на притисок.
– Топлински изменувач (бунарски/водоводни/геотермални сонди соодветно изолирани, плочест изменувач од нерѓосувачки челик комплет со електричен грејач  против  замрзнување и диференцијален пресостат за разлика на притисок.

-Контрола: Флексибилен електронски микропроцесор со Adaptive Function Plus logic функција

-Структура: изработени од галванизиран и обоен челичен лим обложен со полиестер, со заштитно куќиште за компресор.

Модел:THHЕY: топлинска пумпа

Стандардна изведба– без циркуларна пумпа и хидраулични додатоци

Фабрички вградени додатоци

Хидро кит

-Примарен толински изменувач: Хидро кит со електрична циркуларна пумпа со стандарден или зголемен притисок, експанзионен сад, сигурносен вентил, вентил за вода, рачен воздушен вентил и манометар.

– Топлински изменувач – (геотермални сонди/сув ладилник) хидро кит со електрична пумпа, вентил за вода, рачен воздушен вентил и манометар.

-Нискозвучна изведба

-вентил за притисок со блокатор на електромагнетниот проток и baypass електромагнетен вентил

-Мек старт

-Дигитален влез за двојно сетирање

-4-20 Ma аналоген влез за променливо сетирање

Дополнителна опрема:

–Трокрак вентил за топла вода

-Дополнителен електричен грејач, контролиран од вградениот контролер

-Надворешна  температура сонда со можност за далечинско контролирање

-Филтер за вода

-Гумени антивибрациони ногарки

– Тастатура со екран за далечинско управување

-Часовник

-Интерфејс за постојана комуникација со останати уреди или за управување на единицата со Rhoss системот на топлинската пумпа

– RS485/USB сериски конвертор

-Rhoss супервизија и подршка

Сертификат

Надворешен линк

RHOSS топлински пумпи Power range

RHOSS чилери Air handling systems Next Air

50 години RHOSS Rhoss 50th years