Certop_9001-COeng

TEHNO AUTO ISO 9001:2008

Почитувани,

На 06.10.2016 ТЕХНО АУТО доби сертификат за успешна имплементација, примена и одржување на системот за управување со квалитет со согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2008 во подрачјето за “Продажба на опрема за греење, ладење, климатизација и вентилација”

Tehno Auto Sertifikat ISO 9001:2008