АЛУМПЛАСТ ЦРЕВО

Компанијата VALSIR е основана во 1987 година во согласност со специфичната стратегија во индустријата создадена од групацијата FONDITAL GROUP, чиј основач FONDITAL SPA се занимава со производство на алуминиумски радијатори повеќе од 40 години.

Главната цел на VALSIR била да се истражат и употребат нови материјали во системите за отпадна вода и за одводнување. Денес после 26 години работа VALSIR  пазарот нуди напредни системи за снабдување со вода, системи за отпадна вода и одводнување. Неговата повеќе слојна алумпласт цевка VALSIR MIXAL се користи во системите за греење, ладење и снабдување со вода. Цевките може да бидат со дијаметар од 14 до 32мм и може да бидат неизолирани или изолирани MIXAL INSULATED PIPE.

Производите на VALSIR се 100% Италијански и се произведуваат во пространите фабрики кои се лоцирани во областа Валсабиа во северниот дел на Бреша, Италија.

Надворешен линк