image

MaxFlam

· Алуминиумско куќиште со високо ефикасен вентилатор кој овозможува лесно прилагодување и гарантира подобар коефициент на искористување на согорувањето и редуцирано одржување.
· Лесно одржување со интегрирани шини за држење на горилникот за време на сервисирање.
· Лесно приспособлива глава за монтажа и за дотерување на согорување.
· Стандардна верзија за мазут со максимална вискозност до 15° E на 50° C.
· D верзија со специјална пумпа и изведба на мотор за вентилатор за мазут до 50° E на 50° C.
· D верзија со специјален магнетен и самопрочистителен филтер кој може да работи и на отпадно масло.

Сертификат

Надворешен линк