ГРЕЕЊЕ – ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ, ИНЖЕНЕРИНГ УСЛУГИ И КОМПЛЕТЕН СЕРВИСГРЕЕЊЕ-

СПЕЦИЈАЛЕН ПОПУСТ НА ЦЕНИ НА ОПРЕМА ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ГРЕЕЊЕ-

TEHNO AUTO повеќе од 27 години неуморно работи во областа на греење и климатизација, имајќи богата референца и илјадници задоволни купувачи.

TEHNO AUTO Ви нуди комплетна опрема за греење на Вашиот дом или деловен објект. Генерални увозници сме за многу водечки брендови од областа на греење и климатизација.

Сите производи од нашиот продажен програм се со врвен квалитет и поседуваат сертификати од реномирани Европски и Светски Институти за потврда на квалитетот и перформансите. Целокупната наша продажна палета ќе ги задоволат и најпрефинетите вкусови, а воедно нудиме одлични цени на целиот наш асортиман.

За изведба / продажба на комплетна инсталација за греење одобруваме специјален попуст на целокупната понуда.

Освен продажба на опрема за греење и климатизација нудиме и висококвалитетна инжињерска услуга и применето знаење на целиот наш тим, кој е секогаш расположен да одговори на сите Ваши барање и да Ви даде најдобра можна услуга и решение за потребите на греење на Вашиот објект.

Исто така нудиме и висококвалитетни пелети од реномирани брендови, а за купувачите на нашите котли и камини одобруваме специјални цени во текот на целата година.

Наш приоритет и мото е : ЦЕЛОСНО ЗАДОВОЛСТВО НА НАШИТЕ КУПУВАЧИ СЕКОГАШ.

TEHNO AUTO овозможува СПЕЦИЈАЛЕН ПОПУСТ НА КОМПЛЕТНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ – ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ на Вашиот објект која може да вклучува:

THERMOFLUX КОТЕЛ ИЛИ ПЕЧКА НА ПЕЛЕТИ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ И ПЕРФОРМАНСИ, ИНОВАТИВНА КОНСТРУКЦИЈА, НАПРЕДЕН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ

РАДИЈАТОРИ – УБЕДЛИВО НАЈКВАЛИТЕТНИ РАДИЈАТОРИ НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР. PEKPAN ПАНЕЛНИТЕ РАДИЈАТОРИ, ВРВЕН КВАЛИТЕТ И ЕСТЕТИКА, СОЗДАДЕНИ ДА ВЕ СЛУЖАТ СО ГЕНЕРАЦИИ

ЦЕВНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ТОПЛОВОДНО ГРЕЕЊЕ. АЛУПЛАСТ ЦЕВКИ ИЛИ БАКАРНИ ЦЕВКИ. КОМПЛЕТЕН ФИТИНГ И ВЕНТИЛИ. ТЕРМОСТАТСКИ ВЕНТИЛИ.

ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ БОЈЛЕРИ ЗА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА, СО ПРИКЛУЧОК ЗА ПАРНО ИНСТАЛАЦИЈА И / ИЛИ ПРИКЛУЧОК ЗА ИНСТАЛАЦИЈА СО СОЛАР

Нудиме широка палета на врвна опрема за греење, како и опрема за климатизација. Изборот е Ваш, а ние можеме да Ви помогнеме со нашата стручност да го одберете она што би било најдобро и најприкладно за опремување на Вашиот објект.

Воедно, што е многу важно, би сакале да напоменеме дека нудиме и комплетен сервис и резервни делови за сите производи од нашиот продажен програм, како и висококвалитетни пелети со привилигирана цена во текот на целата година за купувачите на наши котли и камини.

 ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ВЕ ПОКАНУВАМЕ ДА НЕ ПОСЕТИТЕ ВО КАНЦЕЛАРИИТЕ И ИЗЛОЖБЕНИОТ САЛОН НА ТЕХНО АУТО ВО СКОПЈЕ.
GREENJE – OPREMA ZA GREENJE SO VRVEN KVALITET, INZENERING USLUGI I KOMPLETEN SERVISGREENJE-

SPECIJALEN POPUST NA CENI NA OPREMA ZA PARNO GREENJE GREENJE-

TEHNO AUTO poveke od 27 godini neumorno raboti vo oblasta na greenje i klimatizacija, imajki bogata referenca i iljadnici zadovolni kupuvavhi.

TEHNO AUTO Vi nudi kompletna oprema za greenje na Vashiot dom ili deloven objekt. Generalni uvoznici sme za mnogu vodevhki brendovi od oblasta na greenje i klimatizacija.

Site proizvodi od nashiot prodazen program se so vrven kvalitet i poseduvaat sertifikati od renomirani Evropski i Svetski Instituti za potvrda na kvalitetot i performansite. Celokupnata nasha prodazna paleta ke gi zadovolat i najprefinetite vkusovi, a voedno nudime odlivhni ceni na celiot nash asortiman.

Za izvedba / prodazba na kompletna instalacija za greenje odobruvame specijalen popust na celokupnata ponuda.

Osven prodazba na oprema za greenje i klimatizacija nudime i visokokvalitetna inzinjerska usluga i primeneto znaenje na celiot nash tim, koj e sekogash raspolozen da odgovori na site Vashi baranje i da Vi dade najdobra mozna usluga i reshenie za potrebite na greenje na Vashiot objekt.

Isto taka nudime i visokokvalitetni peleti od renomirani brendovi, a za kupuvavhite na nashite kotli i kamini odobruvame specijalni ceni vo tekot na celata godina.

Nash prioritet i moto e : CELOSNO ZADOVOLSTVO NA NASHITE KUPUVACHI SEKOGASH.

TEHNO AUTO ovozmozuva SPECIJALEN POPUST NA KOMPLETNA INSTALACIJA ZA GREENJE – OPREMA ZA GREENJE na Vashiot objekt koja moze da vkluvhuva:

THERMOFLUX KOTEL ILI PECHKA NA PELETI SO VRVEN KVALITET I PERFORMANSI, INOVATIVNA KONSTRUKCIJA, NAPREDEN AVTOMATSKI SISTEM

RADIJATORI – UBEDLIVO NAJKVALITETNI RADIJATORI NA MAKEDONSKIOT PAZAR. PEKPAN PANELNITE RADIJATORI, VRVEN KVALITET I ESTETIKA, SOZDADENI DA VE SLUZAT SO GENERACII

CEVNA INSTALACIJA ZA TOPLOVODNO GREENJE. ALUPLAST CEVKI ILI BAKARNI CEVKI. KOMPLETEN FITING I VENTILI. TERMOSTATSKI VENTILI.

VISOKOKVALITETNI BOJLERI ZA SANITARNA TOPLA VODA, SO PRIKLUCHOK ZA PARNO INSTALACIJA I / ILI PRIKLUCHOK ZA INSTALACIJA SO SOLAR

Nudime shiroka paleta na vrvna oprema za greenje, kako i oprema za klimatizacija. Izborot e Vash, a nie mozeme da Vi pomogneme so nashata struvhnost da go odberete ona shto bi bilo najdobro i najprikladno za opremuvanje na Vashiot objekt.

Voedno, shto e mnogu vazno, bi sakale da napomeneme deka nudime i kompleten servis i rezervni delovi za site proizvodi od nashiot prodazen program, kako i visokokvalitetni peleti so priviligirana cena vo tekot na celata godina za kupuvavhite na nashi kotli i kamini.

 ZA POVEKE INFORMACII VE POKANUVAME DA NE POSETITE VO KANCELARIITE I IZLOZBENIOT SALON NA TEHNO AUTO VO SKOPJE.

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more