Фирмата ТЕХНО АУТО е формирана во Ноември 1990 година во Скопје. Повеќе од 27 години неуморно работи во областа на греење и климатизација, имајќи богата референца и илјадници задоволни купувачи.

Основна дејност на фирмата е продажба, проектирање и изведување на сите видови системи од областа на климатизација, греење, ладење и вентилација.

ТЕХНО АУТО чекори со времето, ги прати светските трендови и иновации во полето на термотехничките инсталации како и обновливите извори на енергија и секогаш се труди на своите купувачи да им понуди најдобри производи од европски и светски реномирани производители.
Наш приоритет и мото е : ЦЕЛОСНО ЗАДОВОЛСТВО НА НАШИТЕ КУПУВАЧИ, СЕКОГАШ.
Во септември 2016 ТЕХНО АУТО доби сертификат iso-9001-2008 за управување со квалитет кој гарантира подобар квалитет на услугите што ги нуди кон своите клиенти.

Тимот на ТЕХНО АУТО е постојано спремен да Ви излезе во пресрет, да ги сослуша Вашите потреби од областа на греење, климатизација и вентилација и да Ви понуди најдобро можно решение.
Целата палета на производи со кои располага ТЕХНО АУТО поседуваат сертификати за квалитет од најпрестижните европски и светски институти за испитување и потврдување на квалитетот и исправноста на производите.

Сите производи од нашиот продажен програм се со врвен квалитет и поседуваат сертификати од реномирани  Европски и Светски Институти за потврда на квалитетот и перформансите. Целокупната наша продажна палета ќе ги задоволат и најпрефинетите вкусови.

Ви нудиме се од опрема за греење на Вашиот дом или деловен објект. Генерални увозници сме за многу водечки брендови од областа на греење и климатизација. 

Брендови и производи од широката палета на ТЕХНО АУТО се:
 
termofluxTHERMOFLUX - Kотли и камини на пелети и дрва
pekpanPEKPAN - Панелни радијатори
sisarkaSISARKA - Пелети
rhossRHOSS - Tоплински пумпи и фенкојлери
baxiBAXI - Tоплински пумпи
vivaxVIVAX - Топлински пумпи и мултисплит системи
panasonicPANASONIC - Топлински пумпи, VRF и мултисплит системи
kostopolusRADIALAND - Челични котли на гас/нафта
ecoflamECOFLAM - Горилници на гас/нафта
fonditalFONDITAL- Aлуминиумски радијатори
sunsystemSUNSYSTEM - Бојлери и бафери
tesyTESY - Бојлери и бафери
ferroFERRO - Циркулациони пумпи
comisaCOMISA - Радијаторски вентили, Алупласт и споен материјал
oventropOVENTROP - Радијаторски вентил, и опрема за подно греење


Компанијата располага со сопствен деловен простор, продавница, изложбен салон, магацин и поголем број на товарни возила (2 камиони, 3 комбиња, 2 пикапи) за транспорт на производите до своите купувачи.
За изведба / продажба на комплетна инсталација за греење одобруваме специјален попуст на целокупната понуда.
Освен продажба на опрема за греење и климатизација нудиме и висококвалитетна инжињерска услуга и применето знаење на целиот наш тим, кој е секогаш расположен да одговори на сите Ваши барање и да Ви даде најдобра можна услуга и решение за потребите на греење на Вашиот објект.
Од првичниот контакт па до целосна реализација ги следиме Вашите потреби со посебно внимание. Нашиот тим е секогаш целосно достапен и посветен да Ви понуди најдобра услуга.
Воедно, што е многу важно, би сакале да напоменеме дека нудиме и комплетен стручен сервис и резервни делови за сите производи од нашиот продажен програм.
TEHNO AUTO во соработка со Банките нуди многу поволни опции за финансиско олеснување.
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ВЕ ПОКАНУВАМЕ ДА НЕ ПОСЕТИТЕ ВО КАНЦЕЛАРИИТЕ И ИЗЛОЖБЕНИОТ САЛОН НА ТЕХНО АУТО ВО СКОПЈЕ.
Firmata TEHNO AUTO e formirana vo Noemvri 1990 godina vo Skopje. Poveke od 27 godini neumorno raboti vo oblasta na greenje i klimatizacija, imajki bogata referenca i iljadnici zadovolni kupuvavhi.

Osnovna dejnost na firmata e prodazba, proektiranje i izveduvanje na site vidovi sistemi od oblasta na klimatizacija, greenje, ladenje i ventilacija.

TEHNO AUTO vhekori so vremeto, gi prati svetskite trendovi i inovacii vo poleto na termotehnivhkite instalacii kako i obnovlivite izvori na energija i sekogash se trudi na svoite kupuvavhi da im ponudi najdobri proizvodi od evropski i svetski renomirani proizvoditeli.
Nash prioritet i moto e : CELOSNO ZADOVOLSTVO NA NASHITE KUPUVACHI, SEKOGASH.
Vo septemvri 2016 TEHNO AUTO dobi sertifikat iso-9001-2008 za upravuvanje so kvalitet koj garantira podobar kvalitet na uslugite shto gi nudi kon svoite klienti.

Timot na TEHNO AUTO e postojano spremen da Vi izleze vo presret, da gi soslusha Vashite potrebi od oblasta na greenje, klimatizacija i ventilacija i da Vi ponudi najdobro mozno reshenie.
Celata paleta na proizvodi so koi raspolaga TEHNO AUTO poseduvaat sertifikati za kvalitet od najprestiznite evropski i svetski instituti za ispituvanje i potvrduvanje na kvalitetot i ispravnosta na proizvodite.

Site proizvodi od nashiot prodazen program se so vrven kvalitet i poseduvaat sertifikati od renomirani  Evropski i Svetski Instituti za potvrda na kvalitetot i performansite. Celokupnata nasha prodazna paleta ke gi zadovolat i najprefinetite vkusovi.

Vi nudime se od oprema za greenje na Vashiot dom ili deloven objekt. Generalni uvoznici sme za mnogu vodevhki brendovi od oblasta na greenje i klimatizacija. 

Brendovi i proizvodi od shirokata paleta na TEHNO AUTO se:
 
termofluxTHERMOFLUX - Kotli i kamini na peleti i drva
pekpanPEKPAN - Panelni radijatori
sisarkaSISARKA - Peleti
rhossRHOSS - Toplinski pumpi i fenkojleri
baxiBAXI - Toplinski pumpi
vivaxVIVAX - Toplinski pumpi i multisplit sistemi
panasonicPANASONIC - Toplinski pumpi, VRF i multisplit sistemi
kostopolusRADIALAND - CHelivhni kotli na gas/nafta
ecoflamECOFLAM - Gorilnici na gas/nafta
fonditalFONDITAL- Aluminiumski radijatori
sunsystemSUNSYSTEM - Bojleri i baferi
tesyTESY - Bojleri i baferi
ferroFERRO - Cirkulacioni pumpi
comisaCOMISA - Radijatorski ventili, Aluplast i spoen materijal
oventropOVENTROP - Radijatorski ventil, i oprema za podno greenje


Kompanijata raspolaga so sopstven deloven prostor, prodavnica, izlozben salon, magacin i pogolem broj na tovarni vozila (2 kamioni, 3 kombinja, 2 pikapi) za transport na proizvodite do svoite kupuvavhi.
Za izvedba / prodazba na kompletna instalacija za greenje odobruvame specijalen popust na celokupnata ponuda.
Osven prodazba na oprema za greenje i klimatizacija nudime i visokokvalitetna inzinjerska usluga i primeneto znaenje na celiot nash tim, koj e sekogash raspolozen da odgovori na site Vashi baranje i da Vi dade najdobra mozna usluga i reshenie za potrebite na greenje na Vashiot objekt.
Od prvivhniot kontakt pa do celosna realizacija gi sledime Vashite potrebi so posebno vnimanie. Nashiot tim e sekogash celosno dostapen i posveten da Vi ponudi najdobra usluga.
Voedno, shto e mnogu vazno, bi sakale da napomeneme deka nudime i kompleten struvhen servis i rezervni delovi za site proizvodi od nashiot prodazen program.
TEHNO AUTO vo sorabotka so Bankite nudi mnogu povolni opcii za finansisko olesnuvanje.
ZA POVEKE INFORMACII VE POKANUVAME DA NE POSETITE VO KANCELARIITE I IZLOZBENIOT SALON NA TEHNO AUTO VO SKOPJE.

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more