THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

ECOLOGIC –  КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ ОД НАЈВИСОКА КЛАСА СО КОМПЛЕТНО АВТОМАТСКО САМОЧИСТЕЊЕ

csm_DesignPlus_powered_by_lSH

  • Добитник на прва награда за дизајн и иновативна конструкција на Светскиот Саем ISH Freankfurt
  • Специјално ложиште со температурно отпорен шамот
  • Автоматско чистење на цевните изменувачи и ложишето
  • Потполно искористување на енергенсот со минимална емисија на гасови
  • LCD екран во боја, чувствителен на допир
  • Поврзување со интернет и целосна контрола на котелот

Чистење на котелот по 1000 kg потрошени пелети.

Чистење на котелот еднаш годишно.

Котелот EcoLogic е котел од највисока класа во рангот на најсовремените и најмодерни котли на Европскиот пазар. Создаден е како резултат на соработката меѓу нашите професионалци со реномирани институти во Германија и Австрија.

Котелот е опремен со еден од најсовремените регулатори со TFT екран во боја чувствителен на допир. Управувањето и контролата на самиот котел е многу едноставна.

Регулаторот поддржува спојување со 3 циркулациони пумпи, мотор за мешачкиот вентил и акумулационен резервоар за топла вода. Прилагодлив на 10 различни начини на спојување на инсталации на централно греење.

Зошто е најдобар?

Ложиштето на котелот е обложено со специјален шамот кој овозможува висока температура на согорување а со самото тоа и висок степен на искористување на енергенсот. Котелот има систем за автоматско чистење на решетката во ложиштето и цевните изменувачи што овозможува потпала и беспрекорна работа на котелот. Чистење на кутијата за пепел е потребно по потрошени 1000kg пелети. Комплетно чистење на котелот е потребно да се изврши еднаш годишно.

Можноста за поврзување со интернет како и управувањето на работата на котелот со помош на надворешен термостат му овозможуваат на корисникот висок комфор со минимална цена за греење.

Дополнителна опрема:

  • Како дополнителна опрема може да се нарача модул за спојување преку интернет кој е компатибилен со сите Android, IOS и Windows уреди. Корисникот може преку апликации да има потполна контрола над котелот (уклучување/исклучување, промена на јачина, температура и програма)
  • Исто така модулот може да се поврзе со надворешен термостат, со чија помош регулаторот ја контролира работата на котелот и температурата на водата врз основа на надворешната температура.

97-ecologic3web-151152325397-ecologic2web-1511523257 97-ecologic-web-35-1511523256

Nov model EcoLogic

Греењето на пелети во моментов е апсолутен хит бидејќи е два пати поевтино од греењето на нафта и струја, а дури и до три пати поевтино од греењето на индустриска струја. Со нашите котли и камини на пелети заштедувате, а сте потполно стоплени во секое време. Користењето и одржувањето на котлите и камините THERMOFLUX е многу едноставно како поради нивната конструкција така и поради самите физички карактеристики на пелетите (калориската моќност)

Технички карактеристики

  EcoLogic 25 EcoLogic 35 EcoLogic 44
Општи податоци kW 25 35 44
Максимална јачина kW 8 11 13
Минимална јачина V,Hz 230 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Приклучок на ел. енергија (Напон / Фреквенција) A 10 10 10
Приклучок на ел. енергија (Струја) 10 10 10
Класа на котел 5 5 5
Максимален дозволен работен притисок bar 3 3 3
Максимална дозволена температура на излез °C 85 85 85
Минимална дозволена температура на поврат °C 55 55 55
Гориво Пелет C1 по EN 303-5:2012 табела 7;
Содржина на влажност понизок од 12%
Пелет C1 по EN 303-5:2012 табела 7;
Содржина на влажност понизок од 12%
Пелет C1 по EN 303-5:2012 табела 7;
Содржина на влажност понизок од 12%
Потрошувачка на пелети min / max kg 1,7 / 5,4 2,35 / 7,5 3 / 9,5
Количина на пелети во резервоарот kg 160 160 160
Минимална димензија на отворот за довот на свеж воздух cm 30 x 15 30 x 15 30 x 15
Технички податоци на котелот и приклучоци
Ширина mm 1050 1050 1050
Висина mm 1270 1460 1460
Длабочина mm 1100 1100 1100
Содржина на вода во котелот l 55 68 90
Тежина kg 370 395 415
Висина на одвод / довод mm 1125 / 603 1315 / 603 1315 / 603
Одвод/поврат приклучок 1″ 5/4″ 5/4″
Минимален подпритисок на оџакот Pa / mbar 5 / 0,05 5 / 0,05 5 / 0,05
Висина на оџакот mm 1250 1440 1440
Дијаметар на оџак Ø 130 130 130

Надворешен линк 

Сертификат ISO 9001 THERMOFLUX