ariston/ARISTON Toplinska Pumpa 1

НАЈНОВО ВО НАШИОТ ПРОДАЖЕН ПРОГРАМ

ПРОМОТИВНА ПОНУДА НА ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ОД ВРВНИОТ ИТАЛИЈАНСКИ БРЕНД - ARISTON*Најнапредна линија на Топлински Пумпи на , која комбинира врвни перформанси со максимална флексибилност
*Компатибилни се и одлично работат со сите видови на инсталации: подно греење, радијаторско греење, како и фенкојлерско греење и ладење


Карактеристики на ARISTON Топлинските Пумпи:Висока нергетска ефикасност А+++


Енергетска КласаРабота во режим на греење и до -25 °С надворешна температура
*Одлични се и за поврзување на инсталации со радијатори, бидејќи можат да продуцираат температура на вода и до 65 °С


*Najnapredna linija na Toplinski Pumpi na , koja kombinira vrvni performansi so maksimalna fleksibilnost
*Kompatibilni se i odlivhno rabotat so site vidovi na instalacii: podno greenje, radijatorsko greenje, kako i fenkojlersko greenje i ladenje


Karakteristiki na ARISTON Toplinskite Pumpi:Visoka nergetska efikasnost A+++


Energetska KlasaRabota vo rezim na greenje i do -25 °S nadvoreshna temperatura
*Odlivhni se i za povrzuvanje na instalacii so radijatori, bidejki mozat da produciraat temperatura na voda i do 65 °S
ariston/Ariston toplinski pumpi 2
Со своите врвни перформанси ARISTON Топлинските пумпи Ви овозможуваат Максимална економичност
Исклучително тивка работа на топлинките пумпи
Широк дијапазон на моќности во режим на греење и ладење од 3,8 kW до 75 Kw


Вгарден WiFi како стандарна опција со што имате можност за управување со топлинската пумпа од далечина преку ARISTON NET Апликацијата
So svoite vrvni performansi ARISTON Toplinskite pumpi Vi ovozmozuvaat Maksimalna ekonomivhnost
Iskluvhitelno tivka rabota na toplinkite pumpi
SHirok dijapazon na moknosti vo rezim na greenje i ladenje od 3,8 kW do 75 Kw


Vgarden WiFi kako standarna opcija so shto imate moznost za upravuvanje so toplinskata pumpa od dalevhina preku ARISTON NET Aplikacijata
ariston/Ariston toplinski pumpi 3
Фабрички вграден магнетен филтер кој ја заштитува топлинската пумпа

Со ARISTON Топлинските Пумпи направете паметна инвестиција за вас и за Вашите идни генерации

*Можност за плаќење и на рати, како и за добивање на GEFF Субвенции со поврат до 20% од Европска Банка EBRD

Каталог
Fabrivhki vgraden magneten filter koj ja zashtituva toplinskata pumpa

So ARISTON Toplinskite Pumpi napravete pametna investicija za vas i za Vashite idni generacii

*Moznost za plakenje i na rati, kako i za dobivanje na GEFF Subvencii so povrat do 20% od Evropska Banka EBRD

Katalog

We use cookies and analytics software to provide you with a better user experience. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Learn more