l7

РЕГИСТРИ

Топли и естетски!             

Рамни и бели

Регистрите брзо се најдоа на врвот на најкористени радијатори благодарение на можностите кои ги нудат.
Нивната функционалност се зголеми заради нивната форма која овозможува сушење, закачување како и естетскиот изглед.
Различна ширина и висина.
Ширина 400mm – 800mm
Висина 700mm – 1800mm

Најмудро загревање на Вашата бања.

 

Registar slika 3

Registar slika 2    REGISTAR

капацитет(ΔT=60°C) капацитет(ΔT=50°C)
PEKPAN L=450, H=1000 – рамен 509 Watt 405 Watt
PEKPAN L=450, H=1200 – рамен 595 Watt 472 Watt
PEKPAN L=450, H=1400 – рамен 657 Watt 516 Watt
PEKPAN L=500, H=800   – рамен 451 Watt 358 Watt
PEKPAN L=500, H=1000 – рамен 555 Watt 439 Watt
PEKPAN L=500, H=1200 – рамен 648 Watt 514 Watt
PEKPAN L=500, H=1400 – рамен 705 Watt 477 Watt
PEKPAN L=600, H=1200 – рамен 755 Watt 599 Watt
PEKPAN L=600, H=1400 – рамен 821 Watt 652 Watt
PEKPAN L=600, H=1600 – рамен 967 Watt 767 Watt

PEKPAN Panel Radiators Declaration of Performance from the Institute POLITEHNICO DI MILANO

PEKPAN Radiators ISO 9001

PEKPAN Radiators ISO 14001

PEKPAN Radiators OHSAS 18001

Pekpan sertifikat ISO 90001

PEKPAN PEKSA GROUP NF Certificate TYPE 22
Каталог

PEKPAN нов каталог

Надворешен линк